regels

Thaiboksen is een sport en hoort thuis in de gym.
 Mochten er geluiden bij de trainers terecht komen dat er misbruik wordt gemaakt van het thaiboksen buiten de gym dan wordt het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddelijke ingang beëindigd.